mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2022/2023 znajduje się pod adresem: https://zspzaborze.mobidziennik.pl/2022