mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zaborzu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zspzaborze.mobidziennik.pl/2017